Στασινοπούλου Μ. (1993) ‘Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 10, σσ. 381–384. doi: 10.12681/deltiokms.105.