Κοσμόπουλος Μ. Β. (1986) ‘Η αρχαιολογία της Μικράς Ασίας και η βρετανική αρχαιολογική σχολή Αθηνών’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 6, σσ. 323–349. doi: 10.12681/deltiokms.115.