Σαββίδης Α. Γ. (1986) ‘Florin Marinescu, Etude genealogique sur la famille Mourouzi (Τετράδια εργασίας 12: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 6, σσ. 419–421. doi: 10.12681/deltiokms.120.