Πλεμμένος Ι. Γ. (1999) ‘Το χειρόγραφο Ραιδεστηνού’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 13, σσ. 97–110. doi: 10.12681/deltiokms.144.