Κιτρομηλίδης Π. Μ. (1999) ‘Για την ελληνική μετάφραση του έργου του Σπύρου Βρυώνη’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 13, σσ. 373–377. doi: 10.12681/deltiokms.155.