Μαμώνη Κ. και Ιστικοπούλου Λ. (2004) ‘Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Δ’ σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας: Προσθήκες στα δημοσιεύματα Α’, Β’, Γ’’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14, σσ. 67–112. doi: 10.12681/deltiokms.164.