Ανεστίδης Α. Σ. (1988) ‘Μελίτων Καράς, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 7, σσ. 328–331. doi: 10.12681/deltiokms.200.