Σφυροέρας Β. (1988) ‘Γεώργιος Π. Κουρνούτος: (1913-1989)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 7, σσ. 361–364. doi: 10.12681/deltiokms.204.