Φιλιππίδη-Braat Ά. (1984) ‘Photis Apostolopoulos, La langue du roman byzantin ’Callimaque et Chrysorrhoe’’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 5, σσ. 521–527. doi: 10.12681/deltiokms.220.