Παναγιωτόπουλος Ά. (1984) ‘Θ. Βερεμής-Κ. Κωστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), πρόλογος Σπ. Ασδραχά’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 5, σσ. 537–543. doi: 10.12681/deltiokms.223.