Ανεστίδης Α. Σ. (1984) ‘Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Η Πέργη της Παμφυλίας. Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της αρχαίας πόλεως’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 5, σσ. 544–546. doi: 10.12681/deltiokms.224.