Καλομοιράκης Δ. Ε. (1990) ‘Ο οικουμενικός πατριάρχης Άγιος Αθανάσιος Α’ και η διδασκαλία του προς τους κατοίκους της Μικράς Ασίας κατά το 1303’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, σσ. 23–50. doi: 10.12681/deltiokms.230.