Αλεξανδρής Α. (2021) ‘Τὸ ἔργο τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 20, σσ. 283–292. doi: 10.12681/deltiokms.26137.