Γκιολές Ν. Α. (1990) ‘Klaus Belke - Norbert Mersich, Phrygien und Pisidien (Tabula Imperii Byzantini 7)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, σσ. 261–263. doi: 10.12681/deltiokms.242.