Τριανταφυλλόπουλος Δ. Δ. (1990) ‘Αθανασίου Παπά (Μητροπολίτου Ελενουπόλεως), Πολίτες ζωγράφοι και αγιογράφοι του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, σσ. 266–273. doi: 10.12681/deltiokms.244.