Δραγούμης Μ. Φ. (1990) ‘Μουσικό λαογραφικό αρχείο Μέλπως Μερλιέ: Απολογισμός 1986-1990’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, σσ. 327–332. doi: 10.12681/deltiokms.247.