Μουρέλος Γ. Γ. (1980) ‘Η επόμενη μιας καταστροφής: (Σεπτέμβριος 1922- Ιανουάριος 1923)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 2, σσ. 347–371. doi: 10.12681/deltiokms.258.