Βολανάκης Ι. Η. (2008) ‘Χριστιανικές αρχαιότητες και μνημεία της Μικράς Ασίας’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15, σσ. 163–256. doi: 10.12681/deltiokms.261.