Ανδρεάδη Η. Ε. (2008) ‘Ερμόλαος Ανδρεάδης: (Κωνσταντινούπολη 1910- Αθήνα 2004)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15, σσ. 439–455. doi: 10.12681/deltiokms.269.