Βοκοτόπουλος Π. Α. (2008) ‘Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου: (1911-2005)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15, σσ. 461–464. doi: 10.12681/deltiokms.271.