Κονδάκη Μ. (2008) ‘Σοφία Αναστασιάδη-Μανουσάκη: (1910-2006)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15, σσ. 465–466. doi: 10.12681/deltiokms.272.