Πετροπούλου Ι. (2008) ‘Δημήτρης Ο. Θοιβιδόπουλος’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15, σσ. 467–471. doi: 10.12681/deltiokms.273.