Γιαγκάλης Γ. Κ. (2008) ‘Αθανάσιος Γ. Τσερνόγλου: (1927-2003) Η συμβολή του στη μελέτη των νησιών του Ελληνισμού’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 15, σσ. 472–478. doi: 10.12681/deltiokms.274.