Ρούκουνας Ε. (2004) ‘Αριστόβουλος Μάνεσης: (1922-2000)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14, σσ. 351–353. doi: 10.12681/deltiokms.294.