Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. (2004) ‘Αγλαΐα Αγιουτάντη: (1912-1999)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14, σσ. 354–359. doi: 10.12681/deltiokms.295.