Δραγούμης Μ. Φ. (2004) ‘Το μουσικολογικό έργο της Αγλαΐας Αγιουτάντη’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 14, σσ. 360–364. doi: 10.12681/deltiokms.296.