Δραγούμης Μ. Φ. (2014) ‘Ο Samuel Baud-Bovy στην Αθήνα του 1930’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 18, σσ. 11–12. doi: 10.12681/deltiokms.302.