Καμούζης Δ. (2015) ‘Ἡ γυναικεία ἐκπαίδευση καὶ ὁ γλωσσικὸς ἐξελληνισμὸς τῶν τουρκόφωνων Ρωμιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: Tὸ Ὁμήρειο Παρθεναγωγεῖο Σμύρνης (1881-1922)’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 19, σελ. 115–134. doi: 10.12681/deltiokms.322.