Καμούζης Δ. (2015) ‘Εισαγωγή’, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 19, σελ. 155–157. doi: 10.12681/deltiokms.324.