[1]
Χασιώτης Ι. Κ., ‘Χρίστος Πατρινέλης (1929-2009): Στοχαστικός και Χαριείς’, DeltioKMS, τ. 17, σσ. 11–26, Δεκεμβρίου 2011.