[1]
Ραζή Α., ‘Εργογραφία Οδυσσέα Λαμψίδη 1935-2006’, DeltioKMS, τ. 16, σσ. 81–105, Οκτωβρίου 2009.