[1]
Σαλκιτζόγλου Τ. Α., ‘Η Μονή του Αγίου Χαρίτωνος στη Σύλλη του Ικονίου: (Ένας διάλογος Ορθοδοξίας - Ισλάμ στον 13ο αιώνα)’, DeltioKMS, τ. 16, σσ. 119–164, Οκτωβρίου 2009.