[1]
Καμούζης Δ., ‘Από "Σωτήρας της φυλής", ’ευεργετής των Τούρκων’: Ο Βενιζέλος και η εθνικιστική ηγετική ομάδα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, 1918-1930’, DeltioKMS, τ. 17, σσ. 151–193, Δεκεμβρίου 2011.