[1]
Τσούργιαννη Δ., ‘Η τέχνη στη γραμμή του πυρός: Τα σκίτσα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία απο τη Μικρασιατική εκστρατεία’, DeltioKMS, τ. 16, σσ. 379–403, Οκτωβρίου 2009.