[1]
Γαβριήλ Α. Γ., ‘Ιωάννα Αγιάνογλου (1918-2009)’, DeltioKMS, τ. 16, σσ. 435–438, Οκτωβρίου 2009.