[1]
Ανεστίδης Σ. Θ., ‘Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης (1928-2011)’, DeltioKMS, τ. 17, σσ. 349–352, Δεκεμβρίου 2011.