[1]
Ναυπλιώτης Α., ‘Soner Cagaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who is a Turk? [Ισλάμ, Κοσμικότητα καί Εθνικισμός στη Σύγχρονη Τουρκία. Ποιος είναι Τούρκος;]’, DeltioKMS, τ. 17, σσ. 343–346, Δεκεμβρίου 2011.