[1]
Μουρέλος Γ. Γ., ‘Η γαλλοτουρκική προσέγγιση του 1921: Το σύμφωνο Franklin-Bouillon και η εκκένωση της Κιλικίας’, DeltioKMS, τ. 4, σσ. 211–276, Ιανουαρίου 1983.