[1]
Γκιολές Ν., ‘Μια ασυνήθιστη παράσταση επιτάφιου θρήνου από την Αντιόχεια Πισιδίας’, DeltioKMS, τ. 11, σσ. 93–97, Ιανουαρίου 1995.