[1]
Λαμψίδης Ο., ‘Charles de Scherzer, Σμύρνη. Γεωγραφική, οικονομική και πολιτιστική θεώρηση. Μετάφραση-Εισαγωγή-Σχόλια Ξένη Μπαλωτή. Φιλολογική επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός’, DeltioKMS, τ. 11, σσ. 393–402, Ιανουαρίου 1995.