[1]
Ανεστίδης Σ. Θ., ‘Μάγδα Μ.Κιτρομηλίδου, Το Μικρασιατικό ζήτημα στην εφημερίδα Πάφος της Κύπρου’, DeltioKMS, τ. 11, σσ. 409–411, Ιανουαρίου 1995.