[1]
Χαλκιά Ε., ‘Πρόγραμμα συλλογής υλικού προφορικής παράδοσης της Ίμβρου’, DeltioKMS, τ. 11, σσ. 427–428, Ιανουαρίου 1995.