[1]
Χανιώτης Ά., ‘Το χρονικό της ανακάλυψης μιας ελληνιστικής πόλης στην Καρία (Bucakkoy, Συνέτα)’, DeltioKMS, τ. 12, σσ. 13–29, Ιανουαρίου 1997.