[1]
Χανιώτης Ά., ‘Glen W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Μετάφραση Μαίρης Γιόση, επιμέλεια Αντιγόνης Φιλιπποπούλου’, DeltioKMS, τ. 12, σσ. 283–287, Ιανουαρίου 1997.