[1]
Ανεστίδης Σ. Θ., ‘Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Δέκα τούρκικα έγγραφα για τη Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567)’, DeltioKMS, τ. 12, σσ. 291–292, Ιανουαρίου 1997.