[1]
Ανεστίδης Σ. Θ., ‘Yorgo Benlisoy-Elcin Macar, Fener Patrikhanesi [ Το πατριαρχείο του Φαναριού]’, DeltioKMS, τ. 12, σσ. 293–294, Ιανουαρίου 1997.