[1]
Χαλκιά Ε., ‘Οι ενοριακοί ναοί της Ίμβρου’, DeltioKMS, τ. 10, σσ. 289–325, Ιανουαρίου 1993.