[1]
Κιτρομηλίδης Π. Μ., ‘Sonia P. Anderson, An english consul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678’, DeltioKMS, τ. 10, σσ. 379–381, Ιανουαρίου 1993.