[1]
Ζαχαριάδου Ε. Α., ‘Suraiya Faroqhi, Herrscher uber Mecca, Die Geschichte der Pilgerfahrt’, DeltioKMS, τ. 10, σσ. 384–385, Ιανουαρίου 1993.