[1]
Σαββίδης Α. Γ., ‘Florin Marinescu, Etude genealogique sur la famille Mourouzi (Τετράδια εργασίας 12: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών)’, DeltioKMS, τ. 6, σσ. 419–421, Ιανουαρίου 1986.